Home

Bevoegdheden

Actueel

Vul je ook de online-vragenlijst in ?

De Belgische energieministers willen uw mening kennen over onze energietoekomst.

Daartoe is er een online vragenlijst via https://www.energiepact2050.be/naar-een-interfederaal-energiepact.html​

Men kan pro of anti het afnemen van...

Vraag Groen – 100% Vlaamse subsidie voor lokale fietsinvesteringen


In Waregem is er nog veel werk om de lokale fietsinfrastructuur te verbeteren, te vernieuwen of nieuwe aan te leggen. Wagens rijden zich vast, de parkeerdruk blijft toenemen en verlegt zich naar verder gelegen woonstraten. Kortom, de fiets verdient veel beter.
We verwijzen naar onze recente vragen i.v.m. een...

Vraag 1 Groen – van Marktbus naar een ‘Ware’ stadsbus in Waregem


Deze zomer lazen we het in de krant: “Gratis marktbus kent geen succes.” en “…dat het aantal gebruikers moet verhogen (lees: zodat deze stadsinvestering te verantwoorden is.)”
Groen is dit initiatief genegen, maar zolang koning auto vlotjes het centrum kan doorkruisen, tot vlak naast de kramen, zal deze (zelfs...